Dichlórdifluórmetán (E940), taký je názov predtým používaných “freónových chladničiek”. Je ešte stále povolený?

Dichlorodifluormetan je tiež známy pod názvom Freon-12 alebo R12. Ide o bezfarebný plyn, ktorý je súčasťou „skleníkového efektu“. Podľa zoznamu fluórovaných plynov a chladív je to chlorofluorokarbón.

Hlavné dôležité body o E940 – dichlórdifluórmetánu:
Je to syntetická látka
Použitie v SR nie je povolené
Nie je vhodný pre deti
Je to alergén

Výroba E940

Dichlorodifluormetan môže byť pripravený reakciou tetrachloridu uhličitého s fluorovodíkom v prítomnosti katalytického množstva pentachloridu antimónu.

Na čo sa používa dichlórdifluórmetán?

Dichlorodifluormetan je uvedený ako hnacie a penotvorné činidlo v medzinárodnom štandarde Codex Alimentarius.

Je oficiálne uvedený na FDA (Food and Drug Administration) na použitie v potravinách a kozmetike. A pre americký NLM (National Library of Medicine) na použitie ako chladiaci plyn a hnací aerosól.

Dichlorodifluormetan sa používal ako hnacia látka v aerosoloch, kým nebola v roku 1995 zakázaná jej výroba, pretože bolo odhalené nebezpečenstvo tohto plynu pre ozónovú vrstvu. V roku 2005 je však stále nájdený s trichlórofluorometánom u aerosólov.

Na čo všetko sa používal dichlorodifluormetan pred zákazom:

  • Chladiace zariadenia (priemyselné, komerčné a domáce)
  • Klimatizačné systémy
  • Automobilová klimatizácia
  • Náplň pre aerosóly v lekárstve, kozmetike a terapii (často v kombinácii s trichlórofluorometánom)

Je dichlórdifluórmetán zdravý?

Podľa konzultovaných zdrojov je aditívum E940 hlásené bez známeho nebezpečenstva. Nie je nijako zvlášť dobré pre ľudské zdravie, ale predstavuje len malé zdravotné riziko pri nízkych dávkach.

Čistá látka je klasifikovaná ako toxická, hrozí nebezpečenstvo veľmi závažných nevratných účinkov inhaláciou, kontaktom s pokožkou a požitím.

Použitie v EÚ vs. USA vs. svet

V Európskej únii nie je použitie E940 povolené. V USA je povolený iba v potravinárstve, nie však priame použitie freónov.

Milan & Ondra

Obaja sme fanúšikmi dobrého jedla a radi varíme. Na tomto webe vás chceme inšpirovať tradičnými, ale aj menej bežnými receptami. Budeme radi, ak naše recepty vyskúšate a dáte nám vedieť, ako vám chutili. Dobrú chuť! :)