Prečo sa sekvestranty pridávajú do potravín?

Tieto látky sa používajú v rôznych potravinách a nápojoch okrem uchovania ich stability (čo má za následok predĺženie skladovateľnosti, zlepšenie textúry a chuti konečného produktu) tiež ako konzervačné látky, na ochranu chuti a farby počas varenia a následného skladovania v mrazničke a na ochranu nenasýtených mastných kyselín a vitamínov.

V akých potravinách sa môžeme so sekvestrantmi stretnúť?

Sú pre nás sekvestranty bezpečné?

Tieto potravinárske aditíva väčšinou negatívny vplyv na ľudský organizmus nemajú. Naopak, pre nás môžu byť užitočné, pretože voľné ióny kovov by nám vo väčšom množstve mohli uškodiť.